Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 50

Kierownik
Teresa Czech
Standardowe godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 10:00-19:00
O placówce

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 50 świadczy usługi w zakresie wypożyczania zbiorów oraz umożliwia dostęp do sprzętu komputerowego.

Z materiałów zgromadzonych przez Bibliotekę mogą korzystać osoby pełnoletnie, które: wypełniły kartę zapisu, zapoznały się z Regulaminem i otrzymały kartę wstępu.

Dzieci i młodzież mogą korzystać z zasobów Biblioteki za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Kartę wstępu otrzymaną przy zapisie należy okazywać każdorazowo przy korzystaniu z Biblioteki.

Wypożyczalnia powstała w 1957 r.

Księgozbiór obejmuje:

 • literaturę piękną w języku polskim
 • literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy

Specjalizacja:

 • poezja, krytyka literacka
 • filozofia
 • biografie
 • historia, geografia

Czasopisma:

 • Angora
 • Focus
 • Polityka
 • Twój Styl
 • Żyjmy Dłużej
 • Gazeta Wyborcza
 • bezpłatny dostęp do internetu - 2 stanowiska  (wyłącznie dla czytelników Biblioteki Śródmieście)
 • drukowanie (wg cennika obowiązującego w bibliotekach śródmiejskich)
 • skanowanie

Wydarzenia

Kwiecień, 2024

05.04.2024 piątek, 5 kwietnia 2024
Brak wydarzeń

Działalność i patronat

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.